Cnc Taret Nedir? Ne İçin Kullanılır? | Hidkom Mühendislik

Cnc Taret Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Cnc Taret Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Taret kelimesine karşımıza birkaç farklı yerde çıkabilmekte ve bu yüzden kafa karışıklıklarına sebep olabilmekte. Taret kelimesi hem cnc tezgahlarda kullanılmakta hem de bir askeri terminoloji olarak kullanılmakta. İlk olarak askeri anlamlarını aradan çıkaralım…

Taret kelimesi gemi yada kalelerde topu ve topçuları korumak amacıyla yapılmış zırhlı bir kule olarak yada bir tankın atış yaptığı namlu ve silahları taşıyan ve 360 derece dönme yeteneğine sahip zırhlı kundak olarak ifade edilmektedir.

Bu yazımızda ise cnc torna tezgahlarında kullanılan taret’ten bahsedeceğiz…

Cnc Taret nedir? Ne İçin Kullanılır?

Cnc torna tezgahlarında kullanılan takımların, takım tutucular vasıtasıyla takıldığı yere taret denmektedir. Biraz daha derinleştirirsek konuyu, torna tezgahları, transfer makineleri ve diğer CNC takım tezgahları için indeksleme takım taşıyıcıları ya da takım taretleri olarak bilinir. Ekipmanın çok sayıda kesme aletini aynı anda taşımasına ve bireysel aletlerin düzgün şekilde monte edilmesine olanak sağlar.

Cnc Taret Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Cnc Taret Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Bu takım taretleri, manuel takım tutucunun veya döner indeksleyicinin yerini alarak işleme verimliliğini artırabilir ve kurulum maliyetlerini azaltabilir.

Bir takım taretinin çalışmasını ve performansını anlamak, parça üretimi için bir CNC makinesinin daha verimli çalıştırılmasına yardımcı olur. Bu yazıda takım taretinin ne olduğunu, nasıl çalıştığını ve CNC işleme süreçlerinde bakımı yapılmadığı takdirde neler olabileceğini inceleyeceğiz .

CNC Takım Taretine Genel Bakış:

Bilgisayarla sayısal olarak kontrol edilen (CNC) bir makinede taret, çeşitli kesici takımlar arasında hızlı ve etkili geçişe olanak tanıyan bir takım değiştirme cihazıdır. Ayrıca bu bileşen, CNC makinesinin önemli bir unsuru olan işleme prosesinin verimliliğinin arttırılmasına yardımcı olur.

Taret genellikle CNC makinesinin miline bağlanır; burada çeşitli kesici takımlar için tutucu görevi görür ve 360 ​​derece dönebilir. İstediğiniz kesme aletini uygun konuma taşımak için taretleri çevirebilirsiniz.

Takım değişikliklerinin hızlı ve düzenli bir şekilde gerçekleşmesini sağladığı için taret, CNC makinesinin önemli bir bileşenidir. Bu önemlidir, çünkü operatörün makinedeki kesici takımları manuel olarak değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve çeşitli kesici takımlar arasında hızlı geçiş yapılmasını sağlar. Bu, işleme sürecinin etkinliğinde bir iyileşmeye ve bir görevi gerçekleştirmek için gereken sürenin azalmasına neden olur.

İşlevsellik Ve Bileşenler

Taret genellikle birkaç farklı parçadan oluşur. Taret, kesici takımları tutan döner bir mekanizma olan ilk bileşendir. Takım tutucu ikinci bileşendir ve amacı kesici takımların kullanım sırasında hareket etmesini önlemektir.

Takım değiştirici makinenin üçüncü kısmıdır ve amacı tareti döndürerek gerekli kesici takımları uygun yere koymaktır.

Taretin çalıştırılması için genellikle bilgisayar sayısal kontrolü veya CNC kullanılır. Taretin ve takım değiştiricinin hareketinin kontrolü bu sistem yardımıyla gerçekleştirilir.

Bilgisayarlı sayısal kontrol (CNC) sistemi, kullanıcının istediği kesici takım ve taret konumu ile önceden programlanmıştır. Bundan sonra CNC sistemi tarete ve takım değiştiriciye sinyaller göndererek taretin hareket etmesine neden olacak ve uygun kesici takımı pozisyona getirecektir.

Takım Taretinin Olmaması CNC İşleme Süreçlerini Nasıl Etkiler?

Takım tareti bir CNC makinesinde önemli bir bileşendir. Bu bileşen etkili bir takım değiştirme cihazı görevi görür.

Bununla birlikte, bir CNC makinesinde takım tareti yoksa, işleme sürecini yavaşlatan ve üretkenliğe zarar veren çeşitli sorunlarla karşılaşılabilir. Aşağıdakiler, kendilerini gösterebilecek bazı yaygın sorunlardır:

● Manuel Takım Değişiklikleri:
Takım taretlerinin yokluğunda takım değişikliklerinin manuel olarak yapılması zorunlu olacaktır. Bu, zaman alıcı bir süreç olabilir ve işleme operasyonları arasında gereken kurulum süresini artırabilir.

Manuel takım değişiklikleri aynı zamanda daha önemli hata olasılığını da beraberinde getirir. Bu hatalar, işleme sürecinin ve parça üretiminin hassasiyetini ve kalitesini etkileyebilecek zayıf takım sıkma veya yanlış hizalamayı içerebilir.

● Uzatılmış Kesinti Süresi:
Takımların manuel olarak değiştirilmesi veya takım taretlerinin kırılması, makinenin arıza süresinin artmasına neden olabilir. Takımları değiştirmek ve onları uygun şekilde hizalamak için gereken süre verimliliği büyük ölçüde etkileyebilir.

İşleme prosedürleri sık takım değişikliklerini veya birden fazla takım gerektiren karmaşık işlemleri gerektirdiğinde bu daha da kritik bir husus haline gelir.

● Azalan Verimlilik:
Takım taretine sahip olmayan veya düzgün performans göstermeyen bir takım taretine sahip olmayan bir CNC makinesinin verimliliği genellikle azalacaktır. Otomatik takım değişiklikleri ve indeksleme yetenekleri kullanılmadığı için işleme süreci yavaşlar.

Araçlar arasında geçiş yapmak manuel müdahale gerektirdiğinden, bu durum boşta kalma süresinin artmasına, üretimin azalmasına ve genel verimliliğin düşmesine neden olur.

● Kısıtlı İşleme Özgürlüğü:
Bir CNC makinesinin işleme özgürlüğü, takım tareti bulunmadığından sınırlıdır. Kapsamlı takım yolları gerektiren veya çok sayıda alet gerektiren karmaşık işlemler yaparken, bunun giderek zorlaştığını göreceksiniz.

Tezgahın çeşitli işleme operasyonlarını verimli bir şekilde tamamlayamaması, takım taretlerine sahip olmaması nedeniyle sınırlıdır. Sonuç olarak tamamlanabilecek proje türleri kısıtlanabilir.

● Tutarsız İşleme Sonuçları:
Arızalı bir takım tareti tutarsız işleme sonuçlarına neden olabilir. Aletlerin yanlış hizalanması veya yetersiz sıkma kuvveti , parçanın boyutlarında farklılıklara, ayrıca kötü yüzey kalitesine ve genel olarak kalitenin düşmesine neden olabilir. Takım yanlış konumlandırılırsa işleme operasyonları hassasiyetini ve tekrarlanabilirliğini kaybedebilir.

● Operatör Hatası Olasılığının Artması:
Takım taretinin mevcut olmaması veya düzgün çalışmaması nedeniyle takımları manuel olarak değiştirirken operatör hatası olasılığı daha yüksektir. Buna aletin seçiminde, aletin hizalanmasında ve aletin sıkılmasında yapılan hatalar dahildir. Operatörler tarafından gerçekleştirilen yanlış eylemler, malzemelerin israfına, ilave makine aksama sürelerine ve yeniden çalışmaya yol açabilir.

● Güvenlik Kaygıları:
Takım taretinin kırılması durumunda ekipman operatörleri tehlikelere maruz kalabilir. İşleme süreci sırasında, takımların doğru şekilde sabitlenmemesi veya hizalanmaması halinde takım kırılması meydana gelebilir, bu da takım parçalarının etrafa uçuşmasına ve belki de yaralanmaya yol açmasına neden olabilir. Ayrıca, eğer otomatik takım değiştirme cihazları mevcut değilse, manüel takım değiştirme işlemi sırasında muhtemelen kazalar meydana gelecektir.

Takım Taretinin İşlevleri:

Bir CNC makinesindeki takım taretleri, verimli işleme operasyonları için birçok temel işlevi yerine getirir. Bir takım tareti tarafından gerçekleştirilen işlevlerin ayrıntılı bir açıklaması aşağıda verilmiştir:

Takım Taretlerinin temel görevi çeşitli kesme aletlerini güvenli bir şekilde tutmak ve konumlandırmaktır. Döner bir disk, tambur veya tabanca benzeri bir biçimde yerleştirilen birkaç alet tutucusundan oluşur. Bu takım tutucular matkaplar, parmak frezeler, kılavuzlar ve kesici uçlar gibi özel kesici takımları kullanır. Takım tareti, işleme süreci boyunca her takımı güvenli bir şekilde yerinde tutar.

Takım Seçme

Takım tareti hızlı ve otomatik kesici takım seçimine olanak sağlar. CNC programı, belirli bir işlem için hangi takımın gerekli olduğunu tanımlar ve taretler, seçilen takımı işleme konumuna yerleştirmek için döner. Bu, manuel alet değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırır ve kurulum süresini kısaltarak aletler ve aktiviteler arasında sorunsuz geçişlere olanak tanır.

Takım Değiştirme

İşleme sırasında takım taretleri hızlı takım değişimine olanak tanır. Farklı bir takım gerektiğinde taret seçilen takımı konumlandırmak için indekslenir. CNC yazılımı, mevcut takımı serbest bırakan ve yeni takımı güvenli bir şekilde yerine sabitleyen takım değiştirme mekanizmasını kontrol eder. Bu otomatik takım değiştirme kapasitesi arıza süresini azaltır ve genel olarak işleme verimliliğini artırır.

Takım Konumlandırma ve Hizalama

Taret, her takımın hassas bir şekilde konumlandırılmasını ve hizalanmasını garanti eder. Takım konumlandırma hassasiyeti, gerekli işleme sonuçlarına ulaşmak, boyutsal doğruluğu korumak ve hataları en aza indirmek için kritik öneme sahiptir. Taretin indeksleme sistemi ve güç aktarım sistemleri, takım tutucularını hassas bir şekilde döndürmek ve konumlandırmak için birlikte çalışarak tutarlı ve tekrarlanabilir işleme süreçleri sağlar.

Takım Yönetimi

Takım taretleri, CNC işlemede takımların uygun şekilde yönetilmesine yardımcı olur. Çeşitli araçları depolamak ve düzenlemek için merkezi bir nokta sunarak bunlara erişmeyi ve yönetmeyi kolaylaştırır. Ayrıca, belirli gelişmiş CNC makineleri ve takım taretleri, hızlı kuruluma ve gerçek zamanlı takım aşınması veya kırılmasının izlenmesine olanak tanıyan takım ön ayarlama ve izleme sistemlerine sahiptir.

Arttırılmış İşleme Esnekliği

CNC makineleri taret sahibi oldukları için esneklik kazanırlar. Tezgahın takımlar arasında geçiş yapma ve çok sayıda işlemi operatör müdahalesi olmadan tamamlama kapasitesi, daha fazla işleme görevinin üstesinden gelmesine olanak tanır. Bu uyarlanabilirlik, özellikle tek bir iş parçası üzerinde birçok alet ve işlem gerektiren karmaşık işleme prosedürleri için kullanışlıdır.

Sonuç

Bir takım tareti, otomatik takım değişikliklerini mümkün kılarak, kurulum süresini azaltarak ve çok çeşitli işleme operasyonlarını gerçekleştirmek için gerekli hassasiyeti ve esnekliği sağlayarak işleme sürecini kolaylaştırır. Takım tareti üretkenliği en üst düzeye çıkarır, işleme verimliliğini artırır ve doğru ve tutarlı sonuçlar elde eder. Cnc torna tezgahlarında tarete Eppinger canlı takımları ve Romai açılı kafaları takarak çok daha verimli bir işleme kabiliyetine sahip olabilirsiniz. Hidkom Mühendislik olarak iş parçası bağlama sistemleri ve üretkenlik konusunda sahip olduğumuz dünyada ünlü markalar ve çok uzun yıllara dayanan mühendislik bilgimiz ve işleme kabiliyetimiz ile her zaman yanınızdayız. Alanında uzman teknik personel ve yetkili mühendislerimiz ile iletişim sayfasından bağlantı kurabilirsiniz.

SSS:

Takım Tareti Nedir?

Taretler, birçok aleti tutabilen, döndürülebilir disk benzeri alet direkleridir. Çok sayıda prosedür için takımları değiştirmek yerine hepsini aynı anda tarete yükleyebilirsiniz. Yani hangi takım gerekli olursa olsun, taret döner ve ‘İndeksleme’ olarak bilinen o takımı seçer.

Takım Tareti CNC İşlemeyi Daha Verimli Hale Getirir Mi?

Taret, CNC makinesinin önemli bir bileşenidir çünkü hızlı ve etkili takım değişikliklerine olanak sağlar. Bu, işleme sürecinin verimliliğini artırır ve bir projeyi gerçekleştirmek için gereken süreyi kısaltır.

Tipik olarak çok sayıda bileşenden oluşan tareti bir CNC makinesi kontrol eder. CNC makinesi, amaçlanan kesici takım ve taret konumu ile yapılandırılır ve daha sonra tareti hareket ettirmek ve gerekli kesici takımı konumlandırmak için tarete ve takım değiştiriciye sinyaller gönderir.

  • Posted by Hidkom Mühendislik
  • On 12 Aralık 2023
  • 0 Comment

Leave Reply

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir