KVKK Çağrı Merkezi | Hidkom Mühendislik

KVKK Çağrı Merkezi

John Doe - CEO & Founder

HİDKOM MÜHENDİSLİK MÜMESSİLLİK TAAHHÜT VE MAKİNA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

“Hidkom Mühendislik kişisel verilerinizin 6698 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat hükümlerine uygun şekilde işlenmesini amaçlamaktadır. Şirketimize bildirdiğiniz, bildireceğiniz veya şirketimizce haricen herhangi bir yolla temin edilen kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından “veri sorumlusu” sıfatıyla kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen ilgili kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlarla paylaşılacağını ve KVK Kanununun öngördüğü şartlarda yurtiçi veya yurtdışı üçüncü kişilere aktarılabileceğini, devredilebileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVK Kanununda sayılan diğer işlemlere tabi tutulabileceğini bildirmek isteriz.

Kişisel verileriniz KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerine uygun şekilde ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenmekte, sair mevzuatla sınırlı kalmamak kaydıyla, ilgili mevzuatta belirtilen veya işleme amacının ortadan kalkmasına kadar geçecek olan makul süre ve her halde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz KVK Kanununun 8. ve 9. maddelerine uygun şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü kişilere, şirketimiz iştiraklarına, ilgili tedarikçilere ve iş ortaklarımıza aktarılabilmektedir.

KVK Kanununun 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak kişisel verileriniz hakkında haklarınıza ilişkin taleplerde bulunabilirsiniz. KVK Kanunundan doğan ilgili taleplerinizi www.hidkom.com adresinde bulunan kişisel veri sahibi başvuru formu aracılığıyla iletebilirsiniz.

Şirketimiz KVK Kanununun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibi başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Dinlemiş olduğunuz aydınlatma metninin kapsamlı versiyonuna www.hidkom.com adresinden ulaşabilir; dilerseniz bu çağrıyı tekrar dinleyebilirsiniz.”