CC-Kaplinler | Hidkom Mühendislik

CC-Kaplinler

John Doe - CEO & Founder

CC-Kaplinler

Eppinger tarafından geliştirilen ve patenti alınan takım tutucu kaplin, makinenin takım tutucuya olan simetri hatalarını telafi etmek için kullanılır.

Bu kuplaj, potansiyel kuvvetlerin daha iyi iletilmesini sağlar.

 

CC kaplinlerle avantajlarınız – genel bakış:

  • Kaplinin yerleştirilmesinde artırılmış tolerans doğruluğu
  • Takım tutucunun işleme miline ofset takım sürücüsü yok
  • Yatak noktalarındaki radyal kuvvetlerin minimizasyonu
  • Makine tarafında titreşimlerin azaltılması – takım ucuna aktarılır
  • Sıcaklık ve gürültü oluşumunun azaltılması
  • Kaplinin kolay değiştirilmesi
  • Eşmerkezlilik hatasının en aza indirilmesi
  • Takım tutucu yatağının daha uzun hizmet ömrü
  • Geliştirilmiş yüzeyler